logo máy biến áp điện lực logo máy biến áp điện lực

MÁY BIẾN ÁP HAVEC 

P01104.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 500-6(10)/0.4

Giá bán:

139,500,000 VNĐ

Mã sản phẩm:

HAVEC 500-6(10)/0.4

Bảo hành:

12 tháng

Nhà sản xuất:

HAVEC

Mô tả:

Máy biến áp HAVEC 500-6(10)/0.4

Liên hệ ngay:

   Mr Thắng: 0902 122 117

Email:

maybienapdienluc81@gmail.com

 

Nội dung sản phẩm

Máy biến áp HAVEC 500-6(10)/0.4

Loại máy biến áp :

3 pha ngâm dầu

Cấp điện áp (kV)

6(10)/0.4

Hãng sản xuất :

Havec

Công suất (kVA) :

500

Công nghệ :

Lõi tôn xếp

Dòng điện không tải :

2 (%)

Điện áp ngắn mạch :

6 (%)

Xuất xứ :

Việt Nam

Bình luận


Sản phẩm liên quan

P01128.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 50-6(10)/0.4

Giá bán: 43,200,000 VNĐ

P01125.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 75-6(10)/0.4

Giá bán: 52,000,000 VNĐ

P01127.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 50-22/0.4

Giá bán: 53,200,000 VNĐ

P01122.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 100-6(10)/0.4

Giá bán: 56,100,000 VNĐ

P01126.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 50-35/0.4

Giá bán: 59,600,000 VNĐ

P01124.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 75-22/0.4

Giá bán: 60,100,000 VNĐ

P01123.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 75-35/0.4

Giá bán: 63,200,000 VNĐ

P01121.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 100-22/0.4

Giá bán: 66,080,000 VNĐ

P01119.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 160-6(10)/0.4

Giá bán: 68,130,000 VNĐ

P01116.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 180-6(10)/0.4

Giá bán: 73,600,000 VNĐ

P01120.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 100-35/0.4

Giá bán: 75,600,000 VNĐ

P01118.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 160-22/0.4

Giá bán: 78,800,000 VNĐ

P01113.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 250-6(10)/0.4

Giá bán: 89,600,000 VNĐ

P01117.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 160-35/0.4

Giá bán: 90,500,000 VNĐ

P01115.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 180-22/0.4

Giá bán: 95,200,000 VNĐ

P01114.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 180-35/0.4

Giá bán: 99,600,000 VNĐ

P01112.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 250-22/0.4

Giá bán: 106,400,000 VNĐ

P01111.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 250-35/0.4

Giá bán: 107,200,000 VNĐ

P01110.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 320-6(10)/0.4

Giá bán: 109,200,000 VNĐ

P01107.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 400-6(10)/0.4

Giá bán: 122,250,000 VNĐ

P01108.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 320-35/0.4

Giá bán: 122,250,000 VNĐ

P01109.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 320-22/0.4

Giá bán: 129,600,000 VNĐ

P01106.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 400-22/0.4

Giá bán: 139,500,000 VNĐ

P01105.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 400-35/0.4

Giá bán: 143,625,000 VNĐ

P01101.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 560-6(10)/0.4

Giá bán: 150,750,000 VNĐ

P01103.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 500-22/0.4

Giá bán: 154,875,000 VNĐ

P01102.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 500-35/0.4

Giá bán: 163,500,000 VNĐ

P01100.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 560-22/0.4

Giá bán: 167,625,000 VNĐ

P01099.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 560-35/0.4

Giá bán: 172,125,000 VNĐ

P01098.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 630-6(10)/0.4

Giá bán: 178,125,000 VNĐ

P01097.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 630-22/0.4

Giá bán: 196,500,000 VNĐ

P01096.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 630-35/0.4

Giá bán: 201,000,000 VNĐ

P01095.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 750-6(10)/0.4

Giá bán: 214,500,000 VNĐ

P01091.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 800-6(10)/0.4

Giá bán: 220,125,000 VNĐ

P01094.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 750-22/0.4

Giá bán: 235,250,000 VNĐ

P01093.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 750-35/0.4

Giá bán: 238,125,000 VNĐ

P01092.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 800-22/0.4

Giá bán: 263,250,000 VNĐ

P01089.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1000-6(10)/0.4

Giá bán: 271,125,000 VNĐ

P01090.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 800-35/0.4

Giá bán: 274,875,000 VNĐ

P01088.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1000-22/0.4

Giá bán: 292,125,000 VNĐ

P01087.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1000-35/0.4

Giá bán: 294,750,000 VNĐ

P01086.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1250-6(10)/0.4

Giá bán: 314,625,000 VNĐ

P01085.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1250-22/0.4

Giá bán: 340,125,000 VNĐ

P01084.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1250-35/0.4

Giá bán: 344,625,000 VNĐ

P01083.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1500-6(10)/0.4

Giá bán: 358,875,000 VNĐ

P01082.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1500-22/0.4

Giá bán: 396,750,000 VNĐ

P01081.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1500-35/0.4

Giá bán: 397,875,000 VNĐ

P01080.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1600-6(10)/0.4

Giá bán: 408,750,000 VNĐ

P01079.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1600-22/0.4

Giá bán: 433,500,000 VNĐ

P01078.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1600-35/0.4

Giá bán: 436,500,000 VNĐ

P01077.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1800-6(10)/0.4

Giá bán: 461,250,000 VNĐ

P01076.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 1800-22/0.4

Giá bán: 481,500,000 VNĐ

P01075.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2000-6(10)/0.4

Giá bán: 513,750,000 VNĐ

P01074.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2000-22/0.4

Giá bán: 525,750,000 VNĐ

P01073.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2000-35/0.4

Giá bán: 537,375,000 VNĐ

P01072.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2200-6(10)/0.4

Giá bán: 582,000,000 VNĐ

P01071.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2200-22/0.4

Giá bán: 600,750,000 VNĐ

P01070.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2200-35/0.4

Giá bán: 618,750,000 VNĐ

P01069.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2500-6(10)/0.4

Giá bán: 671,250,000 VNĐ

P01068.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2500-22/0.4

Giá bán: 692,250,000 VNĐ

P01067.avatar.jpeg

Máy biến áp HAVEC 2500-35/0.4

Giá bán: 693,750,000 VNĐ